چین و عربستان سعودی رزمایش مشترک دریایی برگزار می‌کنند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع چین پنجشنبه شب از برگزاری رزمایش مشترک دریایی این کشور با عربستان سعودی در ماه اکتبر آینده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242201/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF