چین و کره شمالی در باره توسعه روابط توافق کردند


تهران-ایرنا- در دیدار معاون نخست وزیر چین با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، دو طرف بر توسعه روابط و گسترش همکاری های دو کشور توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224881/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF