چین یک موشک ضدبالستیک را با موفقیت آزمایش کرد


تهران- ایرنا- وزارت دفاع ملی چین جمعه اعلام کرد که یک «موشک ضدبالستیک میان‌مسیری زمینی» را با موفقیت آزمایش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082876/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%B6%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF