چین ۳۶ میلیارد دلار در الجزایر سرمایه گذاری می کند


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری الجزایر که به برای دیدار با مقامات عالی دولت چین، در پکن بسر می برد، اعلام کرد: چین ۳۶ میلیارد دلار در بخش های مختلف الجزایر سرمایه گذاری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175589/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B3%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF