ژاپن و چین به‌دنبال بهبود روابط در چهل و پنجمین سالگرد معاهده صلح
تهران- ایرنا – ژاپن و چین وعده های خود را برای بهبود روابط در مراسم چهل و پنجمین سالگرد معاهده صلح دوجانبه و دوستی در حالی تجدید کردند که توکیو به دنبال گفت و گوی میان مقامات ارشد دو کشور برای ارتقا روابط است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85268832/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87