ژاپن پلیس اوکراین را در زمینه کشف و شناسایی اجساد آموزش می‌دهد


تهران- ایرنا -مقامات ارشد پلیس اوکراین برنامه آموزشی در توکیو را از امروز دوشنبه پیرامون راه های یافتن اجساد جنگ با توجه به تجربه ژاپن در یافتن اجساد بسیار زیاد پس از فاجعه زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165198/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF