کاهش مبادلات تجاری کره جنوبی برای چهارمین ماه متوالی


تهران- ایرنا- آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی کره جنوبی نشان می دهد میزان مبادلات تجاری کره جنوبی در ماه ژانویه (دی-بهمن) برای چهارمین ماه متوالی با کاهش روبرو شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043386/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C