کاهش ۷۲ درصدی مرگ‌ومیر کرونایی در چین


تهران- ایرنا- بر اساس جدیدترین گزارش های خبری شمار قربانیان کرونا در چین با کاهش ۷۲ درصدی روبرو شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028601/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86