کتاب «گردشگری هویت محور» رونمایی شد

کتاب «گردشگری هویت محور» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، اولين همايش بين المللي توسعه اقتصاد گردشگري كشور كه ​​در 21 تير ماه 1403 هجري شمسي با حضور مراجع ذي ربط از دولت و بخش خصوصي برگزار شد، آخرين رويداد بود. برای جامعه گردشگری در دولت سیزدهم.

کتاب «گردشگری هویت محور» نوشته دکتر محمد فرزاد میرزایی قلعه اولین کتاب جامعی است که رویکرد سیاست گذاری اجرایی دارد و کاملا بر اساس سیاست های کلی کشور است و البته نگاهی کامل به میانه دارد. نظریه پیشرفت دایره ها

رونمایی از کتاب

مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد که دبیر اولین همایش بین المللی توسعه اقتصاد گردشگری کشور بود، گفت: این کتاب که مجموعه ای از سیاست های اجرا شده در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در کشور، گردشگری و میراث فرهنگی در دو سال گذشته در مناطق آزاد در کشور در قالب کتابی با تاکید بر گردشگری هویت محور آمده است.

محمد فرزاد میرزایی قلعه درباره ویژگی های این کتاب افزود: کتاب ارائه شده در قالب 32 حکم سیاسی و 65 برنامه عملیاتی در برنامه و بودجه سال های 1401 و 1402 مناطق آزاد به طور کامل ادغام و اجرا شده است.

به گفته وی، تمرکز در مناطق آزاد بر این موارد بوده است تا ضمن حفظ هویت فرهنگی جامعه محلی، قابلیت جذابیت بخشیدن به این هویت فرهنگی برای گردشگران و محل استراحت مسافران فراهم شود.

دبیر اولین همایش بین المللی توسعه اقتصاد گردشگری کشور افزود: یکی از مهم ترین فعالیت هایی که در راستای برنامه های جامع مصوبه سیاسی اجرا شد، توسعه تورهای زیست محیطی برای کاهش هزینه های مسافران است که امروز شاهد گذرگاه های محلی و محلی در قشم و نکیش.

از دیگر ویژگی های کتاب، به تکیه بر نظریه حلقه های میانی پیشرفت و چگونگی بهره مندی گروهی از افراد از توانمندی های مسافران در حوزه گردشگری پرداخته است.

میرزایی قلعه همچنین گفت: از ابتدای حضور وی در مناطق آزاد تاکید شده است که الگوی سیاست گذاری و گردشگری در مناطق باید از تمرکز بر اقامتگاه به تمرکز بر هویت و سبک زندگی تغییر یابد. این 13 دستورالعمل در قالب کتاب تک جلدی «گردشگری مبتنی بر هویت» به همت انتشارات منطقه آزاد تجاری تهیه و با حضور صاحب نظران، مدیران و صاحب نظران این حوزه ارائه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85532722/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF