کره‌جنوبی،آمریکا و ژاپن رزمایش دفاع موشکی در دریای شرق برگزار کردند


تهران- ایرنا – ارتش کره جنوبی امروز چهارشنبه در میانه افزایش تنش‌ها در منطقه به دلیل پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی از برگزاری رزمایش سه جانبه دفاع موشکی آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در آب‌های بین المللی دریای شرق خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037428/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1