کره جنوبی، ژاپن و آمریکا خط ارتباطی سه جانبه راه اندازی کردند
تهران- ایرنا – یک مقام ارشد رسمی کره جنوبی از راه اندازی خط ارتباطی سه جانبه ژاپن، آمریکا و کره جنوبی خبر داد و گفت : این موضوع نشانه ای دیگر از پیشرفت روابط سه جانبه در همکاری امنیتی در بحبوحه تهدیدهای نظامی کره شمالی و افزایش تحرکات چین در منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261197/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF