کره جنوبی دانشجویان حمله کننده به سفارت ژاپن را آزاد کرد


تهران- ایرنا – پلیس کره جنوبی امروز شنبه از آزادی ۱۶ دانشجوی کره ای که در تلاش برای ورود به سفارت ژاپن در سئول به دلیل اعتراض به تخلیه پساب آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس دستگیر شده بودند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210512/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF