کره جنوبی محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود مسافر از چین اعمال می‌کند


تهران- ایرنا- کره جنوبی جمعه اعلام کرد که محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود مسافر از چین در نظر گرفته است و آزمایش کووید-۱۹ را برای آنها اجباری می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983766/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF