کره جنوبی نگران کاهش جمعیت؛ تورم و گرانی مسکن عامل اصلی


تهران- ایرنا- کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت کره جنوبی به یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان این کشور تبدیل شده است. تورم اقتصادی و افزایش بی رویه قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله در پایتخت، مهمترین عامل این مسئله عنوان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172440/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C