کره جنوبی همکاری های کره شمالی و روسیه را زیر ذره بین می برد
تهران – ایرنا – به دنبال ادعای کاخ سفید مبنی بر این که کره شمالی بیش از یک هزار کانتینر تجهیزات نظامی و مهمات به روسیه تحویل داده است تا در جنگ با اوکراین استفاده شود، یک مقام ارشد دولتی کره جنوبی امروز شنبه گفت این کشور قصد دارد اقدامات بیشتر علیه روابط نظامی بین کره شمالی و روسیه را بررسی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257782/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF