کره جنوبی و آمریکا توافقنامه تقویت زنجیره تامین امنیتی امضا کردند


تهران- ایرنا – آژانس تدارکات نظامی کره جنوبی امروز (دوشنبه) اعلام کرد این کشور و آمریکا در توافقنامه ای را درچارچوب تقویت دوجانبه زنجیره تامین امنیتی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185226/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF