کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک ضدتروریستی برگزار می کنند
تهران- ایرنا – ارتش کره جنوبی اعلام کرد نظامیان کره جنوبی و آمریکایی اوایل هفته جاری در رزمایش مشترک ضد تروریستی نزدیک مرز دو کره با هدف تقویت ظرفیت های عملیاتی شرکت می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242975/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF