کره شمالی از کشورهای اروپایی بخاطر ارسال جت F-۱۶ به اوکراین انتقاد کرد


تهران – ایرنا – رسانه دولتی کره شمالی امروز دوشنبه اعلام کرد این کشور از تصمیم اخیر هلند، دانمارک و نروژ مبنی بر ارسال جنگنده های اف ۱۶ به اوکراین در جنگ با روسیه انتقاد کرده و آن را “اقدامی ضد صلح” خوانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212866/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AA-F-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF