کره شمالی موشک بالستیک پرتاب کرد


تهران- ایرنا- منابع خبری گزارش دادند، کره شمالی یک فروند موشک بالستیک به سمت دریای شرقی پرتاب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174183/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF