کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد


تهران- ایرنا- منابع خبری چهارشنبه شب از شلیک موشک بالستیک از سوی کره شمالی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208574/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF