۷۰ هزار نفر از بناهای تاریخی کاشان بازدید کردند


کاشان_ایرنا_ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: 70 هزار گردشگر و مسافر در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه از آثار تاریخی وابسته به این اداره کل بازدید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85466247/%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF